Doradztwo przemysłowe

Oferujemy usługi w zakresie restrukturyzacji przedsiębiorstw i optymalizacji procesów przemysłowych.

Prowadzimy złożone projekty reorganizacji przedsiębiorstw w wielu sektorach gospodarki, m. in. w branży nowoczesnych technologii, budownictwie, logistyce, przemyśle chemicznym, samochodowym, maszynowym, budowy urządzeń, elektromechanice, mikrotechnologii, branży energetycznej (w tym w sektorze odnawialnych źródeł energii).

W naszej szerokiej gamie usług dodatkowych dla przedsiębiorstw przemysłowych znajduje się także wsparcie w postaci profesjonalnych i specjalistycznych szkoleń przeznaczonych dla poszczególnych gałęzi przemysłu.