Zarządzanie zleceniami budowlanymi

Zajmujemy się nowoczesnym i skutecznym zarządzaniem zleceniami budowlanymi.

Wybranie złego zlecenia jest niszczycielem zysku. Dlatego tak ważne w branży budowlanej jest wybieranie tylko takich zleceń, na których da się zarobić. Niskie marże oraz wysokie ryzyko potencjalnych inwestycji budowlanych pozostawiają bardzo mało miejsca na ewentualne błędy.

Wraz z właściwym wyborem zlecenia weryfikujemy już na etapie planowania postęp, rozwój i powodzenie projektu. Wspieramy działania akwizytorskie polskich firm budowlanych w Niemczech, dzięki czemu strategiczna kalkulacja staje się bardziej wyrazista. Decydując się na opcję strategii kosztów związanych z prowadzeniem działalności w budownictwie, oprzecie się Państwo na bardziej efektywnej strukturze kosztów wynikających z wielkości Waszego przedsiębiorstwa i specjalizacji. Wtedy pozyskane dzięki agresywnej polityce cenowej projekty są trwałe i finansowo wystarczające. Dzięki nam z powodzeniem wykorzystacie Państwo korzyści płynące z właściwego planowania i zarządzania.

 

Wykonujemy następujące usługi :

• Planujemy wszystkie kroki od A do Z

• Oceniamy wartość merytoryczną i ekonomiczną zleceń

• Dokonujemy selekcji zleceń i kontrahentów

• Wskazujemy, których zleceń trzeba unikać z uwagi na ich nierentowność

• Wspieramy optymalizację ekonomiczną przedsięwzięć budowlanych

 

Decydując się na powierzenie nam zarządzania projektami budowlanymi wniesiecie Państwo przede wszystkim przejrzystość w Waszą firmę budowlaną.

Zarządzanie w budownictwie służy stworzeniu warunków biznesowych, które pozwalają realizować tylko opłacalne finansowo zlecenia. Najważniejszym składnikiem zarządzania jest optymalizacja ekonomiczna. Już we wstępnej fazie planowania wspomożemy Państwa działanie przekazując ważne strategicznie informacje i rozwiązania. To pozwoli Wam dokonać szybkiego wyboru odpowiedniego zlecenia i właściwego kontrahenta, a także pozwoli skutecznie kierować dochodowymi projektami budowlanymi.