Specjalizacje

 

 

 

 

 

 

 

Specjalizujemy się w następujących dziedzinach:

• Produkty Made in Germany

• Niemiecka technologia /German technology/

• Usługi budowlane w Niemczech

• Eksport usług z Polski do Niemiec

• Import towarów i usług

• Transfer zasobów wiedzy, technologii, ludzi i pieniędzy

• Najnowsze technologie

• Rozwiązanie logistyczne

• Rynek budowlany w Niemczech

• Oceny ryzyka dla kontraktów budowlanych

• Strategie biznesowe w budownictwie

• Zarządzanie zleceniami budowlanymi

• Sprzedaż usług budowlanych

• Planowanie działalności w budownictwie

• Analizy opłacalności kontraktów budowlanych

• Finanse i zyski w budownictwie

• Zatrudnianie pracowników i firm budowlanych

• Ustalanie dobrych cen dla usług budowlanych

• Negocjacje warunków kontraktu

• Kalkulacja kosztów

• Rentowność kontraktów budowlanych

• Kontrole specyficzne dla branży budowlanej

• Najnowsze rozwiązania technologiczne

• Doradztwo technologiczne

• Doradztwo techniczne

• Doradztwo przemysłowe

• Wprowadzanie innowacji

• Wiedza inżynieryjna

• Biznes techniczny

• Produkty o wysokiej jakości z segmentu Premium

• Innowacyjne produkty

• Import produktów

• Dystrybucja

• Strategie produkcyjne

• Strategie rynkowe

• Marketing

• Doradztwo gospodarcze

• Wywiad gospodarczy

• Poszukiwanie partnerów biznesowych

• Obsługa inwestycji

• Tereny pod inwestycje