Innowacyjne produkty

Niemieckie przedsiębiorstwa poszukują ciągle nowych pomysłów, dzięki którym możliwy byłby rozwój nowych produktów.

Przedsiębiorstwa mogą tylko wtedy odnieść sukces, jeśli są innowacyjne. Dlatego wiele niemieckich firm wprowadziło systematyczne zarządzanie innowacjami, dzięki któremu znajdują nowe pomysły i mogą je zrealizować w postaci nowych produktów lub usług.

Wiele czasu, pieniędzy i energii inwestujemy w zarządzanie pomysłami:

• aktywne wyszukujemy trendy w branży

• tworzymy warsztaty pomysłów biznesowych

• wykorzystujemy prace i wyniki badań laboratoriów badawczych

• angażujemy wyspecjalizowanych producentów i usługodawców

• stosujemy innowacyjne wynalazki

• dokonujemy zakupu młodych i innowacyjnych przedsiębiorstw

 

Państwo, jako polska firma, także mogą skorzystać z bazy naszych bogatych doświadczeń!

W Niemczech istnieje więcej innowacji niż kiedykolwiek dotąd w historii. Co więcej, w najbliższym okresie nadchodzi ogromna fala kolejnych innowacyjnych rozwiązań, pomysłów, patentów i technologii.

Dla Państwa najważniejszą sprawą jest określenie się, czy chcecie Państwo pójść wraz z prądem innowacji i czy podchwycicie odpowiednie nasze pomysły i przekształcicie je wraz z nami w mające powodzenie produkty lub usługi. Ciągle rosnąca liczba rynków zbytu jest zalewana w tym samym tempie nowymi niszami, koncepcjami, nowymi produktami, ofertami serwisowymi oraz przeżyciami. Tak samo imponującym jest fakt, że istnieje więcej niż kiedykolwiek wolnych źródeł informacji, aby móc śledzić cały rozwój. Przy czym nie chodzi tu wcale o te wielkie, przełomowe innowacje. Często ulepszenia produktów, lepszy serwis lub oferty niszowe są ważniejsze przy pozyskiwaniu nowych klientów, zajmowaniu poważnej pozycji na rynku. Decyduje to, kto wyłapie widoczne pomysły, zmieni je, poszerzy, przebuduje lub pozwoli się zainspirować w celu powstania nowych pomysłów.

Szczególnie produkty funkcjonalne, które zaspokajają podstawowe potrzeby, zbytnio się nie zmieniają – takie produkty charakteryzują się stabilnym, przewidywalnym popytem i długą żywotnością. Jednak taka stabilizacja wymaga konkurencji, a ta prowadzi do niskich zysków. Inne są cechy przy innowacyjnych produktach. Mimo tego, że innowacyjne produkty mogą zapewnić przedsiębiorstwu większy zysk, to nowoczesność tych produktów czyni popyt na te produkty nieprzewidywalnym. Do tego ich żywotność jest krótka, ponieważ imitatorzy zmniejszają strategiczne korzyści konkurencyjne. Dlatego przedsiębiorstwa są zmuszone do ciągłego wyszukiwania innowacji. Krótka żywotność i różnorodność produktów zwiększają nieprzewidywalność popytu. Innowacyjne produkty – ze swoją wysoką marżą zysku i ulotnością popytu – potrzebują innego rodzaju zarządzania łańcuchami dostaw niż istniejącego dla stabilnych, funkcjonalnych produktów, które przynoszą niewielkie zyski.

Obecnie w działach ds. strategii obmyślanych jest wiele wariantów produktów i usług. Dominują pomysły na całkiem nowe produkty i usługi. Obmyślane, opracowywane i testowane są także całkiem nowe obszary biznesowe, jeśli wydają się obiecujące. Klasyczne formy analizy rynkowej i badań rynkowych mogą wspierać procesy biznesowe, mają jednak pewne minusy: z jednej strony są bardzo retrospektywne, z drugiej strony rzadko udaje się przedstawiać kompleksowe, dynamiczne zmiany z dopuszczalnym nakładem energii. Podczas gdy procesy analizy badań rynku stają się coraz bardziej kompleksowe, to nowe podejście, jakim jest rynek prognostyczny, wykazuje dobre wyniki z niewielkim nakładem energii.

Znając doskonale wszystkie mechanizmy i regulacje rządzące rynkiem innowacyjności, zapewniamy Państwu zawsze odpowiednio nowoczesne, funkcjonalne, trwałe i bezpieczne niemieckie produkty i usługi.