Kalkulacja kosztów dla usług budowlanych w Niemczech

Bardzo dokładnie kalkulujemy koszty, które są związane z podjęciem zlecenia budowlanego w Niemczech. Support naszych specjalistów pozwoli Państwa firmie na zawieranie bezpiecznych kontraktów i szybkie wychwycenie ryzyka przemycanego w niemieckich umowach kontraktowych.

 

Wykonujemy następujące usługi:

• Kalkulujemy wysokość kosztów własnych

• Obliczamy koszty zatrudnienia

• Analizujemy wszystkie koszty podatkowe

• Kalkulujemy właściwą cenę

 

Dokonując kalkulacji kosztów trzeba zrobić prawdziwe obliczenia wykazujące wszystkie koszty, a nie obliczenia, w których przedsiębiorca oszukuje samego siebie. Aby ustalić właściwą cenę dla kontrahenta, potrzebna jest szczegółowa analiza wszystkich kosztów ciążących na wykonawcy. Gdy finanse Państwa firmy budowlanej wymagają pilnego zastrzyku gotówki, to łatwo o pozyskanie bardzo ryzykownego zlecenia. Działając pod impulsem czasu będziecie Państwo o wiele bardziej narażeni na wpadkę finansową, gdyż szybkie podejmowane decyzje zmniejszą prawdopodobieństwo wyszukania realnych kosztów wykonania usługi budowlanej i ukrytych haczyków. Bardzo ważne, aby nie tracić głowy w sytuacjach kryzysowych, gdy trzeba podjąć szybką decyzję co do podjęcia nowego kontraktu. Wtedy powierzcie Państwo od razu nam prowadzenie Waszych spraw, gdyż my zwrócimy szczególną uwagę na realistyczny wgląd do projektu i w sytuacji nacisku ze strony niemieckiego inwestora zachowamy zimną krew.

Liczenie kosztów oddajcie Państwo w nasze ręce. Nie próbujcie sami obliczać kosztów. Jeżeli źle coś policzycie, to wyjdzie Wam cena minimalna, za którą nie powinniście się oferować. Rezultatem tego jest zagrożona rentowność projektu, na czym możecie tylko stracić wiele pieniędzy.