Kodeks zachowania

Niezawodność, determinacja, dyscyplina, rzeczowość, pracowitość, dążenie do bycia najlepszym, zamiłowanie do porządku, poczucie obowiązku, punktualność, samozaparcie w dążeniu do celów, lojalność, uczciwość, prostolinijność, twardość, przyporządkowanie celowi, duch zespołu, powściągliwość w okazywaniu emocji, uprzejmość, otwarcie na świat – wszystkie te niemieckie zalety cechują naszą tożsamość biznesową.