Ryzyko kontraktu budowlanego

Zajmujemy się profesjonalną oceną ryzyka biznesowego dla usług budowlanych.

Ryzyko projektu budowlanego jest przenoszone w Niemczech na wykonawców. Podejmując się zlecenia budowlanego firma nie może pozwolić sobie na takie błędy jak wadliwe i błędne planowanie zlecenia budowlanego czy też złe oszacowanie budżetu i kosztów wykonania zlecenia. Błędy powodują straty finansowe i narażają firmy budowlane na zagrożenie egzystencji. Aby tego uniknąć nasi doświadczeni specjaliści wypracowali metody odpowiedniego kalkulowania ryzyka dla polskich firm budowlanych działających w Niemczech.

W naszych kalkulacjach bardzo dokładnie szacujemy poziom ryzyka, z jakim wiąże się podjęcie danego zlecenia lub kontraktu.

Wykonujemy następujące usługi:

  • Obliczamy koszty wykonania usługi
  • Obliczamy koszty finansowe zlecenia
  • Kalkulujemy ryzyko biznesowe przedsięwzięcia
  • Wyznaczamy limity cenowe
  • Zapewniamy długodystansowy dochód

Właściwe skalkulowanie kosztów ryzyka i finansowania są najważniejszym elementem funkcjonowania przedsiębiorstwa budowlanego. Im większe niebezpieczeństwo w realizowanym zleceniu lub kontrakcie, tym większe ryzyko zaoferowania zbyt niskiej ceny. W branży budowlanej wygrywa ten, kto oferuje najlepszą ofertę. Jednak najtańsze oferty nie uwzględniają często ryzyka i kosztów wykonania usługi.

Systematyczna analiza ryzyka jest jednym z najważniejszych zadań w firmie budowlanej. Tylko w taki sposób można pozyskać odpowiednie zlecenia i kontrakty, na których da się zarobić. Odpowiednie skalkulowanie ryzyka zapewni Państwa firmie długoterminowy dochód.