Doradztwo gospodarcze

Oferujemy specjalistyczne doradztwo dla przedsiębiorstw oraz usługi skoncentrowane na zwiększeniu efektywności i optymalizacji kosztów przy produkcji i administracji. Nasze działanie opieramy o optymalizację funkcjonowania nowoczesnego przedsiębiorstwa we współczesnych realiach gospodarczych.

Nasze usługi to:

  • Wdrożenie strategii procesu kształtowania kultury organizacyjnej i procesu zarządczego, obejmujące całe przedsiębiorstwo
  • Analiza i koncepcja istniejących procesów i systemów
  • Zwiększenie produktywności i obniżenie kosztów
  • Tworzenie przejrzystości i dobrej organizacji w przedsiębiorstwie
  • Fachowe koncepcje dotyczące ekonomiki przedsiębiorstwa
  • Zarządzanie projektami oraz zarządzanie tymczasowe
  • Reenginering oraz optymalizacja zarządzania jakością oraz procesami
  • Wdrożenie dalekosiężnego zarządzania technologią, techniką, wiedzą i innowacjami

O efektywnym i oszczędnym gospodarowaniu przedsiębiorstwa decyduje precyzja. Aby uniknąć marnowania materiału, pieniędzy, czasu i aby móc skoncentrować się na najważniejszych aspektach, analizujemy z Państwem procesy przygotowawcze, przepływ materiałów, strumienie wartości, miejsca pracy, kierowanie produkcją oraz realizujemy wspólnie optymalizację przebiegów procesów i wyższej efektywności w przedsiębiorstwie.