Doradztwo technologiczne

Polskim przedsiębiorstwom oferujemy bogaty pakiet usług związanych z zarządzaniem innowacjami, zarządzaniem zmianami, oceną technologii i strategią technologii.

Zarządzanie innowacjami

Oferowane przez nas zarządzanie innowacjami to systematyczne planowanie, kierowanie i kontrolowanie innowacji wprowadzonych w Państwa firmie. Dla Państwa realizujemy pomysły biznesowe odnoszące gospodarczy sukces. Dzięki odpowiedniemu zarządzaniu Państwa produktami i usługami staniecie się nie tylko konkurencyjnym przedsiębiorstwem, ale także możecie zdobyć pozycję lidera na rodzimym lub zagranicznym rynku.

 

Oferujemy Państwu następujące usługi:

► generowanie i wdrażanie pomysłów biznesowych

► wprowadzenie nowych produktów

► rozwój i udoskonalanie produktów

► testy produktów

► reklama produktu

► rozprowadzenie i dystrybucja produktu

 

Zarządzanie zmianami

Wprowadzimy do Państwa firmy profesjonalny change management, oparty o przejęcie części zadań mających na celu realizację nowych strategii, kierunków działania, struktur, systemów i procesów. Dzięki temu Państwa firma stanie się nowoczesnym przedsiębiorstwem, spełniającym wszelkie wymagania rynku niemieckiego.

 

Ocena technologii

W ramach oceny technologii szacujemy aktualny i przyszły bilans atrakcyjności dla alternatywnych technologii. Wpływ na dokonywaną przez nas ocenę atrakcyjności danej technologii mają takie czynniki jak: wpływ środowisk mających wyższą pozycję w przedsiębiorstwie, klienci ze specjalnymi wymaganiami, a także funkcjonalny potencjał do dalszego rozwoju technologii.

Oceny dokonujemy także w oparciu o analizę portfolio technologii, analizę otoczenia oraz analizę rozwoju.

 

Strategie technologii

Wybieramy dla Państwa firmy odpowiednią technologię, w którą zostaną zainwestowane Wasze pieniądze. Zainwestujecie w badania i rozwój nowatorskich rozwiązań. Projekt polega na inwestowaniu w technologie, które znajdują się jeszcze we wczesnym stadium rozwoju, jednak będą miały duże znaczenie w przyszłości. Dzięki temu będziecie Państwo absolutnym pionierem na rynku polskim, który zastosował niespotykaną dotąd technologię, która zrodziła się w Niemczech.