Analizy ekonomiczne dla gospodarki budowlanej

Dokonujemy niezwykle trafnych analiz zjawisk biznesowych zachodzących w gospodarce budowlanej. Dzięki naszemu know-how, który wypracowaliśmy przez wiele lat działalności w sektorze budowlanym w Niemczech, jesteśmy w stanie przewidzieć z dużym wyprzedzeniem czasowym szanse powodzenia danego przedsięwzięcia i zoptymalizować tak działanie na etapie analizowania i planowania, aby późniejsze zyski były jak najwyższe.

 

Spektrum naszego działania obejmuje:

• Analiza sytuacji ekonomicznej na rynku budowlanym

• Analiza konkurencji na rynku

• Analiza mocnych i słabych stron przedsiębiorstw budowlanych

• Analiza szans powodzenia i ocena ryzyka

• Analiza zatrudnienia w budownictwie

• Analiza zysków osiąganych przez firmy budowlane

Jeżeli pozycja firmy na rynku w porównaniu do konkurencji jest przeanalizowana na mocne i słabe strony, a szanse i zagrożenia są również zidentyfikowane, podane komponenty utworzą nam nową strategię docelową, która określi metodę dążenia do realizacji strategii.  Do strategicznego planowania należy również realizacja naszych strategicznych celów. Główne cele do osiągnięcia przez przedsiębiorstwo budowlane mają charakter finansowo-gospodarczy.

 

Wykonujemy następujące usługi :

• Wyznaczamy ceny odpowiadające standardom niemieckiego rynku budowlanego

• Wskazujemy cele do osiągnięcia względem klienta, zleceniodawcy i inwestora

• Wdrażamy system pozyskiwania większej liczby dobrych klientów i zleceniodawców

• Organizujemy i prowadzimy nadzór nad finansami przedsiębiorstwa budowlanego