Zatrudnianie pracowników i podwykonawców w budownictwie

Realizując złożone projekty dla budownictwa określamy w nich koszty płac pracowników i obliczamy wysokość potrąceń z tego tytułu w tym celu, aby przedsiębiorstwa budowlane znały wysokość kosztów stałych przedsiębiorstwa, które muszą pokryć ze środków własnych lub ze środków otrzymanych od inwestora.

Aby uzyskać pozytywny wynik ekonomiczny działalności przedsiębiorstwa, należy określić ogólne koszty prowadzenia działalności gospodarczej, w tym koszt zatrudniania pracowników. Specyfika naliczania płac w branży budowlanej w Niemczech jest bardzo skomplikowana i wpływ na nią ma bardzo wiele czynników. Ta niezwykle złożona materia wymaga współdziałania zarówno firmy budowlanej, jej doradców, jak i inwestora.

 

W zakresie obsługi zatrudnienia oferujemy:

• rejestracje oraz rozliczenia okresowe i roczne pracowników

• rejestracje oraz rozliczenia okresowe i roczne podwykonawców

• rejestracje oraz rozliczenia okresowe i roczne wykonawców

Dzięki naszemu wsparciu będziecie Państwo znali od początku koszty zatrudniania pracowników i podwykonawców, a także będziecie mieli pewność, że ich oraz Wasze rozliczenia będą odbywały się prawidłowo. Aby utrzymać kontrolę nad całą strukturą, na którą składają się wszyscy uczestnicy procesu budowlanego (tzw. piramida), warto powierzyć nam sprawy wszystkich pracowników i podwykonawców, których Państwo angażujecie do prac budowlanych. Przejrzystość w rozliczeniach finansowych jest podstawą do osiągnięcia pozytywnego rachunku ekonomicznego.