Rentowność przedsięwzięć budowlanych

Kompleksowo przygotowujemy polskie firmy budowlane do działania na rynku niemieckim pod kątem rentowności i opłacalności przedsięwzięć gospodarczych. Wdrażamy skuteczne systemy, które pozwalają firmie na kontrolowanie wszystkich wydatków oraz ustawiamy ekonomicznie tak firmę, aby przynosiła ona wymierne zyski finansowe.

 

Wykonujemy następujące usługi:

• Przygotowanie do wymogów niemieckiego rynku budowlanego

• Wdrożenie systemu kontrolowania rentowności

• Zmniejszenie ryzyka ekonomicznego i prawnego realizowanych przedsięwzięć

• Ustalenie właściwych przepływów pieniężnych

 

Zlecenia realizowane przez polskie firmy w Niemczech powinny opierać się na zdrowych zasadach przepływu kapitału, gdzie ściśle są określone wymogi i znane koszty ryzyka. Dzięki temu przedsiębiorstwo budowlane może ocenić koszt kapitału własnego, jaki należy zabezpieczyć na poczet realizowanego zlecenia. Struktura kosztów zleceń realizowanych na niemieckim rynku budowlanym jest bardzo zawiła, a oczekiwania polskich wykonawców co do rentowności zleceń niesamowicie wysokie. Przedsiębiorstwo może ściągnąć na siebie całą gamę zagrożeń za pośrednictwem angażowanych podwykonawców, a rozpiętość zagrożeń może być bardzo szeroka. Stąd ocena ryzyka i wykalkulowanie rentowności muszą być przejrzystymi procesami, aby trzymać ryzyko projektu budowlanego pod całkowitą kontrolą. Z tego też powodu rozwój zysków i przepływ pieniędzy muszą zostać odpowiednio skalkulowane, aby cały realizowany w Niemczech projekt był w pełni rentowny – to właśnie wyznacznik rentowności przedsięwzięcia jest przecież dla Państwa najważniejszy.