Nota prawna

Wszystkie prawa zastrzeżone. Wszystkie materiały, teksty, znaki graficzne i zdjęcia znajdujące się na stronie są chronione prawem własności oraz wszelkimi przepisami ochrony własności intelektualnej. Nie możecie ich Państwo kopiować, zmieniać lub udostępniać osobom trzecim, zarówno w celach komercyjnych, jak i w celach prywatnych. Wykorzystywanie i powielanie publikacji zawartych na stronie lub chociażby ich części, niezależnie od celu, idei i formy, wymaga wyraźnej pisemnej zgody.

Niniejsza strona jest prywatnym serwisem przedstawiającym paletę specjalistycznych usług w zakresie budownictwa, technologii, importu i logistyki. Serwis skierowany jest do polskich firm chcących wejść na rynek w Niemczech, do  firm pragnących wdrożyć niemiecką technologię oraz do wszystkich odbiorców zainteresowanych niemieckim produktami.

Dane zebrane za pośrednictwem niniejszej strony mogą służyć do wysyłki informacji o produktach lub ofertach. Dla tych celów Państwa dane mogą być przechowywane, przetwarzane oraz przekazywane innych podmiotom wchodzącym w skład grupy.

Zastrzegamy sobie prawo do modyfikowania zawartości serwisu w każdym dowolnym momencie. Informacje zawarte na niniejszej stronie internetowej nie stanowią usługi doradztwa. Treść artykułów zawartych na stronie nie może być podstawą podejmowania decyzji gospodarczych. Nie odpowiadamy za działanie osób trzecich, które mogłyby ponieść szkodę majątkową lub niemajątkową na skutek podjęcia lub zaniechania jakiejkolwiek czynności w oparciu o teksty publikowane na stronie.

Kontakt:

KOMMERZ Sp. z o.o.

Rondo ONZ 1

00-124 Warszawa

Tel: 22 / 2 99 88 40

Fax: 22 / 2 99 88 44

E-mail: biznes@kommerz.pl