Finanse i zyski firmy budowlanej

Realizujemy krótko-, średnio- i długodystansowe projekty zachowania przez przedsiębiorstwa budowlane płynności finansowej, a także planowania zysku i uzyskiwania pozytywnego bilansu finansowego. Spektrum naszego działaania obejmuje ekonomikę przedsiębiorstw i bilanse przedsiębiorstw.

Rachunkowości przedsiębiorstw budowlanych jest niezwykle skomplikowaną materią. Nie bez przyczyny budownictwo nazywa się ją królową biznesu. Jest po prostu wymagająca i trudna. Aby polskie przedsiębiorstwo budowlane zachowało płynność finansową w Niemczech, o co bywa trudno z uwagi na sezonowość branży i trudne negocjacje kontraktowe, trzeba koniecznie przeanalizować sposoby planowania budżetu firmy. Szczegółowe rozplanowanie usług budowlanych należy do najistotniejszych elementów planowania płynności finansowej przedsiębiorstw w branży budowlanej.

 

Nasze kalkulacje płynności finansowej obejmują:

• Zdefiniowanie grupy docelowej klientów, zleceniodawców i inwestorów

• Sposoby zbierania zleceń i zamówień

• Określenie tzw. portfela

• Przekalkulowanie warunków finansowych umowy

• Obliczenie kosztów pracowniczych (płac, podatków i potrąceń)

• Obliczanie kosztów zaangażowania podwykonawców

Zaletą skalkulowania płynności finansowej jest określenie wysokości wynagrodzenia za świadczenie usług budowlanych. Wartość zlecenia lub kontraktu może się mocno zmieniać w zależności od obszaru, sektora, typu segmentu, udziału materiału i kosztów związanych z pracownikami i podwykonawcą, dlatego warto skorzystać z naszej profesjonalnej pomocy.