Sprzedaż usług budowlanych

Faza sprzedaży usługi budowlanej i ustalenia ceny sprzedaży jest jednym z najważniejszych elementów zarządzania projektem budowy, dlatego intensywnie wspieramy polskie firmy budowlane, które sprzedają swoje usługi w Niemczech.

Nasze umiejętności w zakresie polepszania sukcesu ekonomicznego przedsięwzięć, a także zdolności w kalkulacji kosztów i planowania są dla Państwa bezcenne!

Wykonujemy następujące usługi:

  • Poprawiamy zdolność do sprzedaży
  • Wspieramy proces sprzedaży
  • Ustalamy warunki sprzedaży
  • Nadzorujemy sprzedaż usług

W prowadzonym przez nas procesie sprzedaży stawiamy na strategiczne działanie, wczesne rozpoznawanie zagrożeń i szybkie oceny ryzyka projektu. Dążymy do tego, aby niekorzystne czynniki wykluczyć z przygotowywanej oferty.

Angażując nas w fazie sprzedaży macie Państwo pewność, że:

  1. a) unikacie wyboru wadliwych projektów,
  2. b) szybko zareagujecie na niekorzystne oferty,
  3. c) skutecznie przeciwdziałacie czynnikowi ryzyka.

Oferujemy Państwu bardzo dobre zarządzanie ceną i sprzedażą usług. Nasza praca wymaga doskonale przemyślanej strategii zarządzania oraz zespołowej pracy przedsiębiorców i techników, którzy razem monitorują i analizują projekty. I w ten oto sposób zarządzanie projektem budowlanym staje się centralnym i kluczowym narzędziem realizacji strategii.