Planowanie działalności budowlanej w Niemczech

Jesteśmy wysoko cenionymi specjalistami w planowaniu. Sukcesu w biznesie nie pozostawiamy przypadkowi lecz z uporem i konsekwencją w działaniu planujemy krok po kroku kolejne etapy działalności budowlanej w Niemczech.

Projekty budowlane muszą być zaplanowane w odniesieniu do przewidywalnych kosztów i przychodów. Kalkulacja i prace przygotowawcze z terminarzem i harmonogramem pracy są oczywistą i logiczną konsekwencją skutecznego planowania. Przedsiębiorstwa budowlane, które są słabe w aspekcie organizacyjnym oraz planowaniu pozostawiają swój los zbiegowi okoliczności i przypadków, czym stwarzają zagrożenie dla istnienia firmy. Wiele polskich firm budowlanych działających w Niemczech posiada niewystarczającą koncepcją prowadzenia swojej firmy, a nierzadko nie posiada żadnej koncepcji. Planowanie biznesowe poprawia szczególnie proces decyzyjny w firmie poprzez jasne i przejrzyste przedstawienie ważnych informacji o rentowności, zarządzaniu środkami pieniężnymi, jak i o kluczowych wartościach firmy oraz trendach w poszczególnych sektorach działalności. Nawet eksternistyczni odbiorcy jak inwestorzy korzystają ze znacznie lepszej i skoncentrowanej na przyszłości komunikacji korporacyjnej, dzięki której są w stanie szybko podejmować decyzje krytyczne, ale zgodne z interesami przedsiębiorstwa. Planowanie biznesowe jest absolutną koniecznością dla przejrzystego prowadzenia przedsiębiorstwa mającego konkretne cele.

Wykonujemy następujące usługi:

 • Ustawiamy gospodarczo, finansowo i biznesowo przedsiębiorstwa w Niemczech
 • Planujemy wszystkie kroki gospodarcze na rynku niemieckim
 • Wspieramy działalność doświadczeniem i praktycznymi rozwiązaniami
 • Optymalizujemy sukces finansowo-ekonomiczny przedsięwzięć gospodarczych

Przygotowanie biznesowe jest lustrzanym odbiciem strategii Państwa firmy. Sukces wdrożonej strategii następuje tylko wtedy, gdy się wszystko liczbowo ze sobą pokrywa i jest sprawdzane w regularnych odstępach czasowych.

Nasze planowanie biznesowe obejmuje następujące kroki:

 • Ustalenie celów do osiągnięcia
 • Stworzenie jasnej wizji
 • Zdefiniowanie strategii
 • Planowanie strategiczne
 • Planowanie operacyjne
 • Ustalenie wzoru wg którego trzeba działać
 • Zintegrowanie planowania z podejmowaniem decyzji