Zwrot kupionego samochodu

Wielu pracowników dojeżdża samochodem do pracy w Niemczech. Kupując samochód w Niemczech niejedna osoba zadaje sobie pytanie, czy można zwrócić dealerowi używany samochód, jeśli po jakimś czasie od zakupu pojazdu okazało się, że samochód ma wady ?

Kupujący ma prawo oczywiście do zwrotu wadliwego towaru (w tym przypadku samochodu) sprzedającemu. Jednak w przypadku zwrotu używanego samochodu dealer może naliczyć kwotę za używanie samochodu i odjąć ją od ceny zakupu. Odda wtedy pieniądze pomniejszone o kwotę za używanie auta.

Podstawa prawna:
BGH, Urteil vom 16.9.2009, VIII ZR 243/08