Zdobycie pracy

Państwo niemieckie pomaga aktywnie w znalezieniu pracy osobom bezrobotnym, bądź szukającym tylko pracy. Wspiera procesy szukania pracodawców i miejsc pracy oraz przystosowuje bezrobotnych do wymogów rynku pracy.

Jednym z ważniejszych elementów walki z bezrobociem jest Jobbörse – giełda pracy. Osoby szukające pracy mogą dzięki niej znaleźć w Internecie oferty niemieckich pracodawców.
W Niemczech panuje bardzo pragmatyczny sposób myślenia – lepiej słabiej płatna praca, niż brak pracy. Taki sposób myślenia zaowocował programami dla bezrobotnych, które bazują na prostych pracach opłacanych mniejszymi, ale nadal atrakcyjnymi stawkami. Programy te mają zachęcić pracodawców do składania ofert pracy, a pracowników do podejmowania zatrudnienia chociażby w niepełnym wymiarze godzin.

Ein-Euro-Job jest programem dla bezrobotnych, który daje uczestnikowi dodatek do otrzymywanego zasiłku Arbeitslosengeld II np. 1 euro za godzinę pracy. Wykonywana praca musi leżeć w interesie publicznym. Ubezpieczenie zdrowotne, emerytalne oraz pielęgnacyjne jest nadal gwarantowane, ponieważ osoba biorąca udział w programie jest nadal osobą poszukującą pracy.
Na świadczenie jakim jest Ein-Euro-Job nie przysługuje żadne roszczenie prawne. Ein-Euro-Job zostaje przydzielone wtedy, gdy znajdą się na nie środki budżetowe.
Wniosek o świadczenie można złożyć w podmiocie o nazwie Grundsicherung ARGE. Także tam można uzyskać wszelkie informacje o warunkach wsparcia finansowego.
Manager sprawy bądź konsultant Grundsicherung ARGE odpowiedzialni są za przekazanie pracownikowi wszystkich informacjo odnośnie praw i obowiązków związanych z programem oraz szczegółów dotyczących samego programu.
Minijobs to „niewielkie” prace, za które wynagrodzenie wynosi maksymalnie 400 Euro miesięcznie.
Podjęcie się takiego zajęcia może jednak okazać się szansą na zdobycie regularnego stanowiska pracy, a na pewno prowadzi do zdobycia doświadczenia zawodowego.
Dla pracownika jest to zatrudnienie wolne od podatku. Pracodawca natomiast jest zobowiązany do zgłoszenia swojego pracownika do centrali Minijob, gdzie odprowadza również składki na ubezpieczenie emerytalne i zdrowotne.
Bezrobotni mogą także wykonywać Minijob. Urząd Pracy decyduje, jaki wpływ będzie to miało na wysokość otrzymywanego zasiłku dla bezrobotnych. Istotną sprawą jest, aby zgłaszać każde dodatkowe zajęcie do urzędu.
O stanowisko pracy najlepiej ubiegać się bezpośrednio u pracodawcy, bądź za pośrednictwem internetowej giełdy pracy.
Korzyści wynikające z Minijob:

  • poprzez codzienną pracę można przekonać do siebie pracodawcę
  • zdobywanie nowych kwalifikacji oraz referencji
  • nawiązywanie nowych kontaktów.