Zasiłek w Polsce

Niemiecki zasiłek dla bezrobotnych można na 3 miesiące przenieść z Niemiec do innego kraju Unii Europejskiej, w tym do Polski.
Aby przenieść wypłatę świadczenia z Niemiec do Polski należy zgłosić zamiar wyjazdu do Polski do Agentur für Arbeit w Niemczech. Urząd ten wydaje formularz E303.
Z wydanym w Niemczech formularzem należy udać się w Polsce do Urzędu Pracy.
Wypłata zasiłku dla bezrobotnych nastąpi w polskiej walucie, ale w tej samej kwocie co w Niemczech (przeliczając na EUR).