Zasiłek opiekuńczy

Rodzicom posiadającym dzieci w wieku do 36-go miesiąca przysługuje wypłata comiesięcznego świadczenia o charakterze socjalnym, które nosi nazwę zasiłku opiekuńczego. Świadczenie to obowiązujący w całych Niemczech i przysługuje na dzieci zamieszkałe w Unii Europejskiej. Tym samym zasiłek opiekuńczy może otrzymać rodzic pracujący w Niemczech a posiadający dziecko w Polsce.

Miesięczna kwota zasiłku opiekuńczego dla rodziców wynosi 100 Euro w okresie od sierpnia 2013 do lipca 2014 roku. Od sierpnia 2014 roku miesięczna kwota zasiłku opiekuńczego wzrasta o dodatkowe 50 Euro, co daje rodzicom miesięcznie 150 Euro. Warunkiem niezbędnym do uzyskania świadczenia jest opieka nad dzieckiem sprawowana bezpośrednio przez rodzica. Zatem dziecko nie może przebywać w żłobku, przedszkolu lub podobnej tego typu jednostce. Natomiast jeśli oboje rodzice pracują, a dziecko znajduje się pod opieką dziadków, to także w tym przypadku rodzicom należy się zasiłek opiekuńczy. Pieniądze przysługują na dzieci będące w wieku od roku do lat trzech, co oznacza, że dziecko nie może mieć mniej niż trzynaście miesięcy i nie więcej, niż trzydzieści sześć miesięcy. Z tym, że w pierwszych dwunastu miesiącach funkcjonowania zasiłku opiekuńczego są nim objęte dzieci roczne i dwuletnie, a dopiero po upływie roku także dzieci trzyletnie. Zasiłek opiekuńczy można pobierać, jeżeli rodzice otrzymują już zasiłek rodzinny Kindergeld. Wypłata jednego świadczenia nie wyklucza wypłaty drugiego. Nieco inaczej wygląda sytuacja w przypadku wypłaty zasiłu rodzicielskiego Elterngeld.

Jeżeli rodzic pobiera już zasiłek rodzicielski na dziecko (Elterngeld) od momentu urodzenia do ukończenia przez nie dwunastego miesiąca (względnie czternastego), to zasiłek opiekuńczy nie otrzyma jednocześnie wraz z wypłatą Elterngeld, a dopiero po ustaniu prawa do zasiłku rodzicielskiego. Zasiłek opiekuńczy jest niejako kontynuacją Elterngeld, co odzwierciedlenie znalazło w przepisach prawnych, gdyż oba świadczenia reguluje ta sama ustawa.

W ramach opieki nad dzieckiem świadczenie można pobierać maksymalnie przez 22 miesiące, tj. pomiędzy piętnastym a trzydziestym szóstym miesiącem życia dziecka. W przypadku posiadania bliźniaków świadczenie jest wypłacane podwójnie, a w przypadku posiadania trojaczków wypłaca się je potrójnie.

Rodzice mogą zarabiać bez ograniczeń. Zasiłek opiekuńczy wypłacany jest bowiem niezależnie od wysokości zarobków wnioskodawcy. Świadczenie otrzyma zarówno osoba zarabiająca kilkaset Euro, jak i milioner. Jedynymi warunkami do spełnienia to posiadanie dziecka w odpowiednim wieku, tj. do lat trzech, a także nieumieszczanie dziecka w żłobku, przedszkolu lub podobnej jednostce, gdzie nad dzieckiem sprawowana byłaby opieka.

Zgodnie z przepisami obowiązującymi w Niemczech zasiłek opiekuńczy otrzymują rodzice na dzieci urodzone po 31 lipca 2012r. Jeżeli zatem dziecko przyszło na świat 1 sierpnia 2012r. lub później, to jego rodzice otrzymają wypłatę pieniędzy.

Pomimo istnienia prawa do zasiłku opiekuńczego jego wypłata nie następuje automatycznie z urzędu, a więc o wypłatę świadczenia należy złożyć stosowny wniosek. Dopiero złożenie dobrze przygotowanego wniosku stanowi podstawę do wypłacenia osobom uprawnionym zasiłku opiekuńczego. Kto zatem posiada dziecko znajdujące się poniżej 3-go roku życia, ten powinien niezwłocznie zacząć kompletować dokumenty niezbędne do przedłożenia instytucji zajmującej się wypłatą świadczenia.

Opracowanie własne. Wszystkie prawa do artykułu zastrzeżone. © arbeitsamt.pl

Zadzwoń pod numer telefonu: 34 / 359 84 83

i uzyskaj dla swojego dziecka

niemiecki zasiłek opiekuńczy !