Zakaz palenia w miejscu pracy

Jeżeli w zakładzie pracy został wprowadzony zakaz palenia, to wielokrotne złamanie tego zakazu przez pracownika może spowodować uzasadnione wypowiedzenie pracy.

Dotyczy to także pracowników o długim stażu pracy, jeśli nie reagowali oni na wcześniejsze polecenia pracodawcy. Pracodawca w takiej sytuacji musi poinformować pracownika o tym, że jeżeli nie będzie przestrzegał zakazu palenia w miejscu pracy, to zostanie zwolniony. Jeśli pracownik faktycznie nadal będzie palił w pracy, to pracodawca może go zwolnić.

Warto zatem zorientować się, czy w pracy wisi tabliczka z napisem Rauchverbot (zakaz palenia). Pracodawca musi taką tabliczkę umieścić w zakładzie pracy, aby zakaz obowiązywał.

Podstawa prawna:
LAG Köln, Urteil vom 1. 8. 2008, Az. 4 Sa 590/08