Za słabe wyniki pracy nie można zwolnić

Niemieckie prawo pracy nie określa obowiązku świadczenia pracy przez pracownika na najwyższym poziomie. Dla pracodawcy oznacza to, że nie będzie mu łatwo zwolnić z pracy słabego pracownika. Niemieckie orzecznictwo sądowe definiuje świadczenie pracy przez pracownika jako świadczenie o średniej jakości. Wystarcza zatem, aby pracownik wykonywał swoje obowiązki wynikające z podpisanej umowy o pracę w taki sposób, aby odpowiadały one jego osobistym możliwościom co do wykonania pracy.

Podstawa prawna: Wyrok Federalnego Sądu Pracy z 17.01.2008 numer sprawy 2 AZR 536/06