Wysokość zasiłku Landeserziehungsgeld w Landzie Bayern

Landeserziehungsgeld jest świadczeniem wypłacanym rodzicom zaledwie w kilku niemieckich Krajach Związkowych. Świadczenie to należy się rodzicom min. w Landzie Bayern po upływie ostatniego miesiąca pobierania zasiłku Elterngeld. Ważne aspektem jest, aby w pobieraniu była zachowana ciągłość pomiędzy jednym a drugim świadczeniem.

Aby nabyć prawo do pobierania tego rodzaju świadczenia niezwłoczne jest zachowanie wyżej wymienionej ciągłość następującej po pobieraniu Elterngeld. Dodatkowym wymogiem jest posiadanie meldunku na terenie Landu Bayern, odprowadzanie tam podatku dochodowego. Bardzo ważnym aspektem jest próg dochodowy określający maksymalnie dopuszczalny zarobek, którego nie można przekroczyć.

Landeserziehungsgeld jest wypłacany maksymalnie :
dla pierwszego dziecka przez sześć miesięcy
od drugiego dziecka za dwanaście miesięcy, a najdłużej wypłacane do ukończenia trzeciego roku życia przez dziecko.

Miesięczna stawka Landeserziehungsgeld w Landzie Bayern to :
150 EUR za pierwsze dziecko
200 EUR za drugie dziecko
300 EUR za trzecie i każde kolejne dziecko

Próg dochodowy :

Dla Dzieci urodzonych do 31.03.2008

Dla dzieci urodzonych od 01.04.2008

Małżeństwa, rodzice w związkach partnerskich oraz żyjący w konkubinacie

16.500 Euro

25.000 Euro

Wszystkie pozostałe osoby uprawnione

oraz osoby samotnie wychowujące

13.500 Euro

22.000 Euro

Limit dochodów wzrasta przy każdym kolejnym dziecku o

3.140 Euro

3.140 Euro

Obowiązujący limit dochodowy obliczany jest na podstawie aktualnego stanu cywilnego wnioskujących oraz ilości dzieci. Wyżej wymienione czynniki tj. stan cywilny oraz ilość dzieci mają wpływ na obliczenie wysokości Landeserziehungsgeld w dniu złożenia wniosku. Zwiększenie limitu dochodu następuje o około 3140 euro za każde dodatkowe dziecko. W przypadku ciąży mnogiej prawo do Landeserziehungsgeld przysługuje na każde dziecko. Wypłacana kwota pieniędzy zależy od ilości dzieci (np. bliźnięta: 12 miesięcy x € 200 na każde dziecko).