Wysokość Kindergeld

Niemiecki Kindergeld ze względu na wypłacane stawki finansowe jest jednym z najwyższych zasiłków rodzinnych na świecie. W mało którym kraju są wypłacane rodzicom tak duże pieniądze, jak właśnie w Niemczech.

Odkładając pieniądze otrzymywane na dzieci, można zebrać ogromną sumę wynoszącą w zależności od liczby posiadanych dzieci od kilkudziesięciu do kilkuset tysięcy Euro.

Od urodzenia do zakończenia studiów dziecka jego rodzice otrzymają na nie co najmniej 55.200 Euro. Jest to kwota pieniędzy, która zapewni dobry start dziecka w dorosłe życie.

Wystarczy złożyć wniosek !

Miesięcznie kwota Kindergeld wynosi :

>na jedno dziecko 184 Euro

>na dwójkę dzieci 368 Euro

>nana trójkę dzieci 558 Euro

>na każde następne dziecko +215 Euro

 

Rocznie kwota Kindergeld wynosi :

>na jedno dziecko 2.208 Euro

>na dwójkę dzieci 4.416 Euro

>na trójkę dzieci 6.696 Euro

>na każde następne dziecko +2.580 Euro

 

W ciągu 18 lat Kindergeld wyniesie :

>na jedno dziecko 39.744 Euro

>na dwójkę dzieci 79.488 Euro

>na trójkę dzieci 120.528 Euro

>na każde następne dziecko +46.440 Euro

 

 

W ciągu 25 lat Kindergeld wyniesie:

>na jedno dziecko 55.200 Euro

>na dwójkę dzieci 110.400 Euro

>na trójkę dzieci 167.400 Euro

>na każde następne dziecko +64.500 Euro