Wysokość i okres

Wysokość zasiłku dla bezrobotnych zależna jest od 2 czynników:

  • wysokości zarobku w ostatnich trzech miesiącach przed utratą pracy
  • dzieci na utrzymaniu

Zasiłek dla bezrobotnych otrzymuje się :

po 12 miesiącach pracy przez okres 6 miesięcy

po 16 miesiącach pracy przez okres 8 miesięcy

po 20 miesiącach pracy przez okres 10 miesięcy

po 24 miesiącach pracy przez okres 12 miesięcy

W zależności od wieku oraz długości okresu składkowego ustala się prawo do pobierania zasiłku dla bezrobotnych. Okres składkowy, który bierze się pod uwagę w ustaleniu ram czasowych dotyczy aż 5 ostatnich lat.