Wypożyczenie pracownika wymaga jego zgody

Jeżeli pracownik ma świadczyć swoją pracę nie bezpośrednio na rzecz pracodawcy, ale na rzecz osoby trzeciej (innej firmy), to podjęcie tej pracy wymaga zgody pracownika. Za okres pracy na zasadzie wypożyczenia pracownikowi od pierwszego dnia pracy przysługują te same warunki pracy, co pracownikom zatrudnionym na stałe w tym samym zakładzie pracy na tym samym lub podobnym stanowisku pracy. W głównej mierze warunki pracy wynikają z przepisów ogólnych i dotyczą min. czasu pracy, przysługujących dni urlopu oraz ubezpieczenia społecznego. Jeżeli pracownikowi zatrudnionemu na stałe przysługują świadczenia rzeczowe, to te same muszą również przysługiwać pracownikowi wypożyczonemu. Przykładem świadczenia rzeczowego pracodawcy może być np. udostępnienie samochodu firmowego pracownikom.

Podstawa prawna: Paragraf 613 ustęp 2 BGB