Wypowiedzenie pracy przez pracownika

Raz złożone pracodawcy wypowiedzenie pracy jest dla obu stron wiążące. Gdyby nawet pracownik chciał po kilku dniach je wycofać, to i tak nie zmienia to faktu, że wypowiedzenie jest skuteczne.

Pracownik składający wypowiedzenie musi w wypowiedzeniu określić i opisać powód, dla którego chce zakończyć stosunek pracy. Jest to obowiązek, który decyduje, czy wypowiedzenie jest ważne.

Gdyby w wypowiedzeniu nie było wzmianki o powodach wypowiedzenia, to błąd ten może pracownika drogo kosztować, np. utratą zaległego wynagrodzenia.

Prawo definiuje powód wypowiedzenia jako ważny powód. Dlatego pracownik zawsze musi dobrze umotywować swoją decyzję. Motywem może być przykładowo nieregularna wypłata pensji.

Podstawa prawna:
BAG, Urteil vom 12. 3. 2009, Az. 2 AZR 894/07