Wypowiedzenie pracy nieletniemu

Jeżeli pracodawca wypowiada w Niemczech pracę osobie nieletniej, to stosowne pismo musi doręczyć rodzicom nieletniego.

Najlepiej sporządzić wypowiedzenie w dwóch jednakowych wersjach. Jedną wersję doręczyć nieletniemu, a drugą doręczyć rodzicom. Gdyby obie wersje wypowiedzenia dostarczyć dziecku z prośbą, aby jedną z nich przekazał ojcu i matce, to pracodawca dla celów skutecznego dostarczenia wypowiedzenia powinien poprosić nieletniego pracownika o pokwitowanie odbioru w imieniu rodziców.
W takiej sytuacji wypowiedzenie będzie skuteczne.

Podstawa prawna:
LAG Schleswig-Holstein, Beschluss v. 20. 3. 2008, Az. 2 Ta 45/08