Wypłacenie zaległego urlopu

Firmy budowlane działające na terenie Niemiec są zobowiązane każdego miesiąca odprowadzać za zatrudnionych u siebie pracowników budowlanych pieniądze za niewykorzystany urlop w postaci specjalnej składki, którą trzeba wpłacić na konto należące do Kasy Urlopowo-Wyrównawczej. Obowiązek ten dotyczy także polskich firm działających w Niemczech.

Gdy pracownik budowlany nie wykorzysta w pełni przysługującego mu urlopu (najczęściej 24 dni), to wtedy otrzyma za niewykorzystane dni ekwiwalent pieniężny, co zrekompensuje mu brak wolnych dni w okresie pracy w Niemczech, jeżeli taka sytuacja miała faktycznie miejsce. Może się bowiem zdarzyć, że firma budowlana będzie miała bardzo dużo zleceń, a za mało personelu i o wybranie całego przysługującego urlopu może być dosyć trudno.

Kasa Urlopowo-Wyrównawcza w momencie dokonania wypłaty pieniężnego ekwiwalentu jest zobowiązana do potrącenia od kwoty wpłacanej przez pracodawcę należnej wysokości Lohnsteuer (podatek od wynagrodzenia) oraz składek na poczet ubezpieczenia społecznego. Ekwiwalent za niewykorzystany urlop traktowany jest podobnie jak wynagrodzenie, tzn. podlega opodatkowaniu i nakłada się na niego obowiązek odprowadzenia składek. Wypłatę ekwiwalentu za urlop należy uwzględnić w rocznym zeznaniu podatkowym. Decydujące znaczenie dla faktu zadeklarowania otrzymanych pieniędzy ma moment (faktyczny rok) wypłacenia ekwiwalentu.

Aby otrzymać pieniądze z tytułu zaległego urlopu, należy złożyć stosowny wniosek w okresie do dwóch lat od roku, za który przysługiwał urlop. Wtedy pracownik budowlany otrzyma w pierwszym roku ekwiwalent za niewykorzystany urlop albo w drugim roku odszkodowanie. Należne pieniądze są kierowane bezpośrednio na konto pracownika.

Opracowanie własne na podstawie ustawy urlopowej.