Wynagrodzenie minimalne

Gwarantowany

 

poziom płac

dla wszystkich

 

pracowników

Wysokie zarobki czynią pracę w Niemczech atrakcyjną finansowo. Obowiązujące w Niemczech wynagrodzenie minimalne określa stawkę godzinową jaką na rękę musi zarobić pracownik. W ten sposób stawka minimalna gwarantuje każdemu pracownikowi pensję w danej branży na ściśle określonym poziomie. Stawkę wynagrodzenia minimalnego określa się w umowach taryfowych i jest ona wiążąca dla całej branży, tj. stawkę minimalną muszą zarobić pracownicy krajowi, zagraniczni, sezonowi, wypożyczani, oddelegowani, zrzeszeni w związkach zawodowych, niezrzeszeni nigdzie – po prostu wszyscy zatrudnieni.

Niemiecka płaca minimalna obowiązuje także polskich pracowników i pracodawców podczas wykonywania prac w Niemczech i to niezależnie od formy zatrudnienia. Zasada stosowania niemieckiej płacy minimalnej przy wykonywaniu pracy na terenie Republiki Federalnej Niemiec czyni zatrudnienie nad Renem bardzo intratnym. Niezależnie skąd pracownik przybywa, musi zarabiać według niemieckich przepisów stawki godzinowe obowiązujące w Niemczech.

Pieniądze otrzymywane na odpowiednio wysokim poziomie są głównym czynnikiem przemawiającym za słusznością emigracji zarobkowej do Niemiec. Podjęcie pracy jest równoznaczne z wysokim poziomem zarobków, a gwarantem stawek jest prawo niemieckie egzekwowane przez instytucje państwowe na czele z Urzędem Celnym i Federalną Agencją Pracy, które kontrolują pracodawców pod kątem stosowania stawek taryfowych.