Wiek emerytalny

Kiedy ubezpieczony osiągnie wiek emerytalny, to wówczas istnieje prawo do pobierania emerytury. Dla ubezpieczonych, którzy urodzili się przed 1.01.1947 granica wieku emerytalnego sięga 65 lat, natomiast dla osób urodzonych po 1964 roku obowiązuje granica 67 lat.
Ubezpieczonym, którzy przyszli na świat pomiędzy 1947 i 1964 rokiem, granica ta zostanie stopniowo podniesiona z 65 do 67 lat.