Świadczenia socjalne

Najwyższe świadczenia w Unii Europejskiej.

 

Niemiecki zasiłek rodzinny już po pół roku pracy.

 

Kindergeld aż do 25 roku życia dziecka.

Do 1.800 EUR miesięcznie zasiłku rodzicielskiego.

 

Możliwość pobierania kilku świadczeń jednocześnie.

 

Wypłata części świadczeń socjalnych w Polsce.

Po przyjeździe do Niemiec wystarczy już pół roku pracy lub prowadzenia działalności, aby nabyć prawo do pobierania najważniejszego świadczenia – zasiłku rodzinnego Kindergeld. Po roku pracownik i przedsiębiorca nabywają prawo do całego pakietu niemieckich świadczeń socjalnych. Kwoty wypłacanych świadczeń są ewenementem na skalę światową i należą do najwyższych w Unii Europejskiej, co zwiększa atrakcyjność finansową pracy i działalności w Niemczech.

Świadczenia socjalne należą się pracownikom i przedsiębiorcom, ale o samo wypłacenie świadczenia trzeba się ubiegać. W tym celu osoba uprawniona musi złożyć stosowny wniosek, do którego załączona jest odpowiednia dokumentacja, a po jej weryfikacji następuje wydanie decyzji administracyjnej i rozpoczęcie wypłacania świadczenia.

Wysokość niektórych świadczeń, jak np. zasiłku rodzicielskiego wypłacanego rodzicom po urodzeniu dziecka, uzależniona jest od wysokości osiąganych dochodów. Z tego powodu warto tak przygotować się do wypłacania świadczenia, aby przed złożeniem wniosku starać się osiągać możliwie jak najwyższe zarobki. To zwiększy wysokość tych zasiłków, których wysokość bazuje na wysokości płacy.

Niemieckie świadczenia socjalne są nieodzownym elementem zatrudnienia i wzbogacają pracę o ważny dodatkowy czynnik finansowy, który przekonuje do podjęcia pracy w Niemczech.