Własna firma

Państwo niemieckie wspiera także chętnie osoby, które wykazują się kreatywnością i zakładają własną firmę.
Osoby, które utraciły pracę, mogą ubiegać się o pomoc finansową w sytuacji, gdy chcą otworzyć własną działalność gospodarczą. Państwo zapewnia im w pierwszym okresie prowadzenia firmy zabezpieczenie egzystencji.

Nie można jednak ubiegać się o pomoc w założeniu firmy w sytuacji, gdy utraci się pracę i od razu zarejestruje firmę. Po utracie pracy należy najpierw zarejestrować się jako bezrobotny w Urzędzie Pracy, a dopiero później wystąpić o wypłacenie pomocy na początkowy okres prowadzenia firmy.
Z decyzją o otwarciu firmy nie można też zbyt długo zwlekać, aby otrzymać pomoc finansową. Najpóźniej 90 dni przed końcem wypłaty zasiłku bezrobotnego musi zostać złożony wniosek o finansowanie egzystencji podczas początkowego prowadzenia firmy.
Wypłata pomocy odbywa się w dwóch fazach. Pierwszy okres to wypłata świadczenia w tej samej wysokości co zasiłek dla bezrobotnych. Drugi okres to wypłata świadczenia w mniejszej kwocie.