USŁUGI

ZASIŁKI NA DZIECI
– KINDERGELD (zasiłek rodzinny)
– ELTERNGELD (zasiłek rodzicielski)
– BETREUUNGSGELD (zasiłek opiekuńczy)
– LANDESERZIEHUNGSGELD (zasiłek wychowawczy)
– KINDERZUSCHLAG (dodatek na dzieci)
– MUTTERSCHAFTSGELD (zasiłek macierzyński)
– FAMILIENBEIHILFE (zapomoga rodzinna w Austrii)

ZASIŁKI EMERYTALNE I SOCJALNE

– EMERYTURY
– RENTY
– PFLEGEGELD (zasiłek pielęgnacyjny)
– INSOLVENZGELD (zasiłek upadłościowy)
– KURZARBEITERGELD (zasiłek za skrócony czas pracy)
– EINGLIEDERUNGSZUSCHUSS
– TRANSFERKURZARBEITERGELD
– ARBEITSLOSENGELD I (zasiłek dla bezrobotnych pierwszego stopnia)
– ARBEITSLOSENGELD II (zasiłek dla bezrobotnych drugiego stopnia)
– WOHNGELD (zasiłek mieszkaniowy)
– SOZIALGELD (zasiłek socjalny)

ODSZKODOWANIA ZA NIEWYKORZYSTANY URLOP

– ULAK
– BUAK

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA

– GEWERBE (samo-zatrudnienie)
– REJESTRACJA
– ZWOLNIENIA
– ROZLICZENIA

PRYWATNE POŚREDNICTWO PRACY
– REJESTRACJA AGENCJI POŚREDNICTWA PRACY (Leihfirma)
– ZEZWOLENIE NA DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI PRACY (Arbeitnehmerüberlassung)
– UMOWY NA WYPOŻYCZANIE PRACOWNIKÓW
– UMOWY POMIĘDZY PRACODAWCAMI A PRACOWNIKAMI

SZKOLENIA W ZAKRESIE NIEMIECKIEGO PRAWA PRACY
– SZKOLENIA PERSONELU ADMINISTRACYJNEGO LEIHFIRMY
– SZKOLENIA W ZAKRESIE OBOWIĄZKÓW PRACODAWCÓW

SUPPORT DLA PRZEDSIĘBIORCÓW I PRACODAWCÓW
– DOSTOSOWYWANIE FIRM DO NIEMIECKICH WYMOGÓW PRAWNYCH
– WSPARCIE WEJŚCIA POLSKICH PRACODAWCÓW NA RYNEK NIEMIECKI