Umowa o pracę na czas próbny

Pracodawca może wypróbować pracownika na danym stanowisku pracy. Może to zrobić to przez umowę o pracę na czas określony bądź nieokreślony.

Jeśli umowa na czas określony (np. od 1 stycznia 2011 do 30 czerwca 2011) nie zostanie przedłużona, wówczas stosunek pracy rozwiązuje się z upływem określonej w umowie daty bez wypowiedzenia. Przed upływem terminu określonego w umowie jako próbny, umowa o pracę może zostać zmieniona na kontynuację stosunku pracy w terminie nieokreślonym.

Możliwa jest umowa na czas nieokreślony z zaznaczeniem czasu próbnego. W takim wypadku po jego upływie umowa automatycznie przechodzi na nieokreślony czas jej trwania.
Jednak jeśli stosunek pracy po okresie próbnym nie ma być kontynuowany, wtedy potrzebne jest jednoznaczne wypowiedzenie.

W sytuacji gdy okres próbny jest częścią umowy na czas nieokreślony, czas zwyczajnego wypowiedzenia (do szóstego miesiąca stosunku pracy) jest skrócony do dwóch tygodni. W niektórych przypadkach czas wypowiedzenia i skrócony czas wypowiedzenia mogą być przedłużone, ale nigdy nie można ich bardziej skrócić.

Również ostatniego dnia okresu próbnego pracodawca może wypowiedzieć umowę, ponieważ będzie to nadal wypowiedzenie w czasie okresu próbnego. Stosunek pracy kończy się w takim wypadku z dniem zakończenia okresu próbnego.

Po upływie 6 miesięcy od rozpoczęcia stosunku pracy, pracownik ma prawo do pełnego urlopu. Jednak również podczas okresu próbnego pracownik otrzymuje prawo do urlopu. Za każdy przepracowany miesiąc przysługuje jedna dwunasta rocznego urlopu, a pracownik ma prawo do wykorzystania tych dni wolnych w czasie trwania okresu próbnego (nie dłuższego niż 6 miesięcy).

Podczas trwania okresu próbnego na czas określony, wypowiedzenie jest w zasadzie wykluczone, chyba, że strony uzgodniły w umowie inne zasady. Od czasu do czasu zdarza się, że pracodawca przedłuża okres próbny, ponieważ nadal nie jest pewny, czy pracownik jest odpowiednią osobą na dane stanowisko. Jednak przedłużenie go o kolejne 6 miesięcy nie ma wpływu na zmianę czasu wypowiedzenia, który podczas okresu próbnego wynosi 2 tygodnie.

Źródło: Praca a okres próbny.