Ubezpieczenie małżonka i dzieci w Niemczech

W przypadku ubezpieczenia małżonka osoby pracującej w Niemczech muszą zostać spełnione następujące warunki :
• członek rodziny to małżonek (lub przynajmniej partner życiowy) ubezpieczonego
• członek rodziny osiąga niskie dochody

W przypadku osób, które nie są w Niemczech zatrudnione, a tylko prowadzą swoją działalność gospodarczą, sprawa ubezpieczenia członków rodziny już się komplikuje. Firma ubezpieczeniowa musi sprawdzić i stwierdzić, czy prowadzona działalność gospodarcza to podstawowy rodzaj aktywności zawodowej, czy też prowadzenie firmy jest wykonywane dodatkowo. Gdy jest to główny zawód wykonywany i przy tym dodatkowo jest zatrudniona siła robocza lub działalność jest wykonywana dłużej niż 18 godzin tygodniowo, to ubezpieczenie rodzinne jest wykluczone.

Dla dzieci obowiązują oprócz wyżej wspomnianych warunków jeszcze dodatkowo granice wiekowe. Ale granice wiekowe ustanowiono także dla pasierbów traktowanych na równi z dziećmi, dla wnuków i dzieci wychowywanych w rodzinach zastępczych.

Granice wiekowe dzieci:
• z ubezpieczenia rodzinnego można zasadniczo skorzystać tylko do ukończenia 18 roku życia dziecka
• w momencie, gdy dziecko nie pracuje zawodowo, można przedłużyć granicę wiekową do 23. roku życia
• młodzież, która uczy się bądź też odbywa dobrowolną służbę socjalną lub pomaga w projektach ochrony środowiska naturalnego, może być ubezpieczona rodzinnie do 25 roku życia.

Granica ta może się odpowiednio wydłużyć w momencie, gdy ustawowy czas służby ( służba wojskowa lub służba zastępcza), nauki bądź praktyki zawodowej zostanie przerwany lub opóźniony.
Dzieci, które są niepełnosprawne i nie są w stanie samemu się utrzymać mogą według kodeksu społecznego, bez względu na granice wiekowe być ubezpieczone przy rodzicach. Warunkiem jest, by dziecko było już ubezpieczone z rodzicami w momencie wystąpienia choroby.

Członek ustawowego ubezpieczenia zdrowotnego może ubezpieczyć przy sobie dziecko wtedy, gdy partner jest ustawowo ubezpieczony.
Dochody partnera w miesiącu wynoszą najwyżej jedną dwunastą granicy rocznego wynagrodzenia (w roku 2010 wynosi 4.162, 50 EUR) lub dochody partnera są tak duże jak samego ubezpieczonego.
W przypadku wnuków i pasierbów firma ubezpieczeniowa sprawdza, czy ubezpieczony łoży w znacznej mierze na ich utrzymanie. Mamy z taką sytuacją do czynienia, gdy ubezpieczony ponosi koszty utrzymania większe niż połowa.

Dla osób, które pobierają zasiłek dla bezrobotnych istnieje natomiast prawo do ubezpieczania rodzinnego poprzez przewodniczącego wspólnoty potrzebujących.
Również studenci i praktykanci podlegają w pierwszym rzędzie ubezpieczeniu z rodzicami do ukończenia 25 roku życia. Oczywiście istnieją pewne wyjątki, gdy dodatkowo pracują.
Wyjątki stanowią również osoby niepełnosprawne, które są ubezpieczone przy rodzicach, pomimo iż pracują i dostają wynagrodzenia.

Źródło: ubezpieczenie członków rodziny.