Stawki zachodnie, stawki wschodnie i stawki w Berlinie

Stawki wynagrodzenia minimalnego obowiązują w Niemczech od wielu lat. Kwoty wynagrodzenia regulowane przez prawo określają najniższą dopuszczalną stawkę jaką może otrzymać pracownik za godzinę pracy.

Wynagrodzenie minimalne obowiązuje na obszarze całego kraju, ale już stawki w większości branż ustala się osobno dla zachodniej części kraju, wschodniej części kraju i Berlina. Wynagrodzenia minimalne co kilkanaście miesięcy stale rosną w górę i na przestrzeni lat były dopasowywane do aktualnych warunków gospodarczych i ekonomicznych panujących w Niemczech.

Umowy taryfowe obejmują ok. 60% ogółu zatrudnionych w Niemczech.

Wcześniejsze tabele wynagrodzeń