Spóźnienie się do pracy

W niemieckim prawie pracy spóźnienie się do zakładu pracy może stanowić podstawę wypowiedzenia pracy.

Spóźnienie traktuje się jako zaniedbanie obowiązków pracowniczych. Obowiązek pojawienia się w pracy o konkretnej godzinie nie jest formą przymuszenia – zadecydował Landesarbeitsgericht Köln.
W uzasadnieniu Sąd Pracy napisał, iż kto w powtarzający się sposób spóźnia się do pracy, ten musi liczyć się z konsekwencjami prawa pracy. Pracownik sam ponosi odpowiedzialność za spóźnienie.

Podstawa prawna:
LAG Köln, Urteil vom 20. 10. 2008, Az. 5 Sa 746/08