Socjalne

Po upływie okresu, w którym przysługuje prawo do pobierania zasiłku dla bezrobotnych, osobie bez pracy przysługuje kolejne świadczenie socjalne o nazwie Arbeitslosengeld II.
Do roku 2004 było stosunkowo łatwo otrzymać to świadczenie. W roku 2005 zaostrzyły się jednak przepisy, gdyż wiele osób nadużywało świadczenia socjalnego. W tej chwili każdy wniosek jest bardzo dokładnie sprawdzany, a osoby pobierające socjalne nieustannie kontrolowane przez urzędników.
Socjalne składa się z kwoty pieniężnej, która gwarantuje minimalne utrzymanie się oraz z wyrównania kosztów związanych z mieszkaniem i ogrzewaniem. Decydujące znaczenie ma także stan cywilny osoby ubiegającej się o socjalne. Jeżeli cała rodzina jest bez pracy i środków do życia, to wtedy tworzy ona tzw. wspólnotę potrzebującą.

Aby pobierać Sozialgeld nie można dysponować dużym majątkiem. Świadczenie zostało wprowadzone z myślą o najbiedniejszych. Nie można mieć zatem oszczędności na koncie, luksusowego samochodu ani własnościowego domu. Stan majątkowy należy zawsze zadeklarować we wniosku. Decyduje tutaj nie tylko majątek w Niemczech, ale także majątek znajdujący się zagranicą.

Oto lista wartościowych rzeczy, na które zwracają uwagę urzędnicy:

  • pieniądze w gotówce
  • pieniądze na kontach
  • rachunki oszczędnościowe
  • ubezpieczenia na życie
  • nieruchomości
  • samochody
  • biżuteria
  • prezenty otrzymane w ostatnich 10 latach

W przypadku gdyby ktoś dysponował kontem oszczędnościowym, na którym znajduje się przykładowo 10.000 Euro, to taka osoba nie otrzyma socjalnego, tylko zostanie poinformowana, że ma utrzymywać się z nagromadzonych oszczędności.

Osoby pobierające zasiłek socjalny nie mają prawa do urlopu. Miejsce zamieszkania w Niemczech mogą opuścić jedynie na 3 tygodnie.

W trakcie pobierania zasiłku socjalnego bezrobotny ma opłacane ubezpieczenie zdrowotne i pielęgnacyjne.
Sozialgeld ma tylko i wyłącznie charakter świadczenia, które polega na zapewnieniu środków do życia osobie naprawdę tego potrzebującej. Status osoby będącej na socjalnym nie zwalnia jej z obowiązku szukania pracy. Na ten aspekt urzędnicy kładą wyjątkowy nacisk i poszukiwanie pracy stawiają bezrobotnemu jako sprawę priorytetową.