Regulacja prawna

Ustawa o dostosowaniu standardowego wieku emerytalnego do rozwoju demograficznego i wzmocnienia podstaw finansowania ustawowego ubezpieczenia rentowo-emerytalnego (inaczej ustawa o dostosowaniu do wieku emerytalnego) przewiduje stopniowe zwiększenie standardowej granicy wieku emerytalnego z 65 roku na 67 rok życia. Reforma ta zostanie zapoczątkowana zmianami w roku 2012, a cały proces zakończy się 2029 roku.

Prawo do emerytury przysługuje tylko samemu ubezpieczonemu.

Kluczowym warunkiem jest tutaj osiągnięcie odpowiedniego wieku emerytalnego. W zależności od rodzaju emerytury winny być spełnione kolejne wymogi. Ubezpieczeni mogą wykorzystywać emeryturę w całości (pełna emerytura) lub też częściowo w wysokości jednej trzeciej, połowy lub dwóch trzecich pełnej emerytury.