Prywatna agencja pracy

30,10 EUR na godzinę

4816 EUR na miesiąc

57792 EUR na rok

Średnie przychody

agencji pracy

z 1-go wypożyczanego pracownika

Prowadzenie prywatnej agencji pracy to bardzo lukratywna działalność, na której zarabia się bardzo dużo pieniędzy. Niemieckie przedsiębiorstwa płacą w sektorze prywatnej gospodarki średnio 30,10 EUR za jedną roboczogodzinę fachowca. Płaca minimalna pracownika wypożyczanego wynosi zgodnie z przepisami 8,19 EUR netto. Obciążenia podatkowe i składki ubezpieczenia społecznego przy tej wysokości zarobku wynoszą 4,10 EUR. Jak łatwo policzyć prywatnej agencji pracy wypożyczającej pracownika pozostaje na czysto zysk z jednej roboczogodziny w wysokości 17,81 EUR. Zysk na jednym wypożyczanym pracowniku w skali miesiąca to 2.849,60 EUR. Jeżeli pośrednik pracy wypożycza dziesięciu takich pracowników, to miesięcznie zarabia już 28.496 EUR, a rocznie 341.952 EUR. Stu zatrudnionych pracowników da miesięczny zysk w wysokości 284.960 EUR, a roczny zysk wyniesie 3.419.520 EUR. Agencja pracy to świetny biznes.

Praca czasowa (Zeitarbeit) wymaga zezwolenia. Aby prowadzić prywatną agencję pracy, która wypożycza pracowników niemieckim zakładom pracy, należy posiadać stosowne uprawnienia nabyte w Niemczech. Uprawnienia w postaci certyfikatu agencji pośrednictwa pracy może nabyć zarówno polska, jak i niemiecka firma. Procedura jest pracochłonna i czasochłonna, a sam wniosek składa się z ponad 100 dokumentów, ale warto nabyć te uprawnienia, aby wypożyczać pracowników do Niemiec w celach zarobkowych. Zyski z prowadzonej działalności są bowiem bardzo duże.

Polskie certyfikaty dla agencji pracy to o wiele za mało, aby wypożyczyć pracownika do Niemiec. Aby polski pośrednik pracy mógł podjąć się legalnego wypożyczania pracowników do Niemiec, to musi posiadać stosowne niemieckie uprawnienia, czyli musi spełniać dokładnie takie same przesłanki prawne jak każda inna niemiecka firma z branży Zeitarbeit oraz musi uzyskać niemieckie zezwolenia, które posiadają wszystkie niemieckie Leihfirmy. Bez niemieckiego certyfikatu dla agencji pracy wypożyczanie pracowników na terenie Niemiec jest niemożliwe, a wszelkie próby obejścia obowiązku certyfikacji są karane. Wysokość nakładanej kary to 30.000 EUR. Niemiecki ustawodawca wprowadził obowiązek certyfikowania działalności zagranicznych (w tym polskich) agencji pracy między innymi w tym celu, aby pracownicy trafiający na niemiecki rynek pracy byli wynagradzani według stawek płacowych obowiązujących w Niemczech. W szczególności niemieckiemu ustawodawcy chodzi o zachowanie stawek wynagrodzenia minimalnego i jednoczesne uniknięcie stosowania płac dumpingowych przez zagraniczne firmy, w szczególności przez firmy pochodzące z krajów Europy Wschodniej. Pierwszym krokiem jaki musi zrobić polska agencja pracy decydując się na wypożyczanie pracowników do Niemiec, to wystąpić ze stosownym wnioskiem o wydanie niemieckiego certyfikatu dla podmiotu zagranicznego. Dopiero po uzyskaniu dokumentu potwierdzającego nabycie niemieckich uprawnień wypożyczanie pracowników z Polski do Niemiec staje się legalne i polski pośrednik pracy zaczyna działać całkowicie legalnie.