Prawo do zasiłku

Zasiłek dla bezrobotnych przysługuje tej osobie, która licząc od dnia zgłoszenia faktu bycia bezrobotnym płaciła składki socjalne przez 12 miesięcy w ostatnich dwóch latach.
Osoba taka musiałaby zatem przez 12 miesięcy pracować, ewentualnie pobierać Krankengeld (chorobowe).

Ustawa przewiduje pewne wyjątki od zasady 12 miesięcy w ostatnich dwóch latach. W pewnych sytuacjach osoby o krótszym stażu pracy też mogą otrzymać zasiłek dla bezrobotnych. Często wyjątek ten dotyczy pracowników pochodzących z Polski. Trzeba jednak przepracować minimum 1/2 roku i jednocześnie spełnić trzy zasadnicze warunki.

Zasiłek dla bezrobotnych przysługuje osobom zatrudnionym przez minimum pół roku w ostatnich dwóch latach, jeśli udokumentują, że:

  1. umowy o pracę były w tym okresie podpisane na czas określony do maksimum 6 tygodni,
  2. dochód w ostatnim roku nie przekroczył 30.240 Euro,
  3. było to pełne pół roku pracy (180 dni).

Przepis o skróconym (półrocznym) stażu pracy obowiązywał tylko do 1. sierpnia 2012 roku.
Pobieranie Arbeitslosengeld oznacza bycie ubezpieczonym. Jest to bardzo ważny aspekt, gdyż bezrobotny ma zapewnione wszystkie 4 rodzaje ubezpieczeń – zdrowotne, opiekuńcze, emerytalne oraz od wypadków (Kranken-, Pflege-, Renten-, Unfallversicherung).