Prawo do niemieckiej emerytury i renty

Aby uzyskać prawo do niemieckiej emerytury lub renty wystarczy już 5-letni okres ubezpieczenia w Niemczech. Okresami zaliczanymi do ubezpieczenia i uwzględnianymi podczas ustalania kapitału początkowego są przede wszystkim okresy pracy, a także okresy bezrobocia, choroby, ciąży, nauki szkolnej, studiów wyższych i okresy wychowywania dziecka.

Podstawową emeryturę nabywa się wraz z osiągnięciem wieku emerytalnego, tj. 65 lub 67 lat po udokumentowaniu min. pięcioletniego okresu składkowego. Granica wieku emerytalnego 67 lat obowiązuje osoby z rocznika 1947 i młodsze. W przypadku osób urodzonych przed 31 grudnia 1946 r., ustawowy wiek emerytalny waha się pomiędzy 65 a 67 lat.

Wypłata emerytury następuje wraz z miesiącem, który następuje po miesiącu uzyskania wieku emerytalnego. Jeżeli świeżo upieczony emeryt ma urodziny przykładowo w miesiącu styczniu, to emeryturę otrzyma począwszy od miesiąca następnego, co w tym konkretnym przypadku oznacza wypłacenie od miesiąca lutego świadczenia emerytalnego. Wniosek trzeba złożyć nie później niż 3 miesiące przed dniem uzyskania prawa do emerytury. Kto przegapi moment uzyskania prawa emerytalnego i złoży wniosek później, ten otrzyma emeryturę dopiero od momentu złożenia tego spóźnionego wniosku.

Kto zatem zbliża się do wieku emerytalnego, ten niezwłocznie powinien udokumentować lata pracy i okresy składkowe w Niemczech, a następnie ustalić swój kapitał początkowy i we właściwym czasie złożyć skompletowany wniosek wypłatę niemieckiej emerytury lub renty. Świadczenie emerytalne zostanie wtedy przelane każdego miesiąca na wskazane konto.

Źródło: Niemieckie Ubezpieczenie Emerytalno-Rentowe.