Pracownik może ujawniać kolegom wysokość zarobków

Jeżeli w umowie o pracę znajdzie się zapis, że pracownik musi milczeć na temat swoich zarobków i nie może udzielić informacji np. kolegom z pracy ile zarabia, to zapis taki pozostaje nieskuteczny. Pracownik bowiem mam prawo informować swoich kolegów z pracy o poziomie wynagrodzenia.

Pracodawca nie może zabronić pracownikowi chwalenia się swoimi zarobkami. Nie może go także w żaden sposób upomnieć lub ukarać, jeżeli pracownik ujawni kolegom z pracy kwotę swojego wynagrodzenia. Dzieje się tak dlatego, gdyż pracodawca przy ustalaniu wynagrodzenia w zakładzie pracy ma obowiązek równego traktowania wszystkich pracowników. Wymiana informacji pomiędzy pracownikami dotycząca wysokości wynagrodzenia jest formą sprawdzenia, czy pracodawca przy ustalaniu wysokości pensji stosuje zasadę równego traktowania pracowników. Pracownicy mogą zatem mówić o swoich zarobkach, a także je porównywać. Gdyby pracodawca wprowadził do umowy o pracę zapis, że pracownik musi milczeć na temat swoich zarobków, to wtedy złamałby wspomnianą zasadę równego traktowania wszystkich pracowników.

Podstawa prawna: Wyrok Krajowego Sądu Pracy M-V z dnia 21.10.2009