Pracownik a zakaz konkurencji

Zakaz konkurencji ma szerokie odzwierciedlenie w niemieckich przepisach. Nawet jeśli umowa o pracę nie zawiera klauzuli o zakazie konkurencji, to i tak zastosowanie mają przepisy ogólne, które chronią pracodawcę przed działaniami pracownika na jego niekorzyść.

Podczas trwania stosunku pracy pracownik nie może pracować na rzecz konkurenta swojego pracodawcy. W przypadku gdyby podjął się takiej działalności, to czeka go wypłata odszkodowania (Schadenersatz).

Zakaz podejmowania działań konkurencyjnych reguluje § 60 HGB.