Praca na czarno a odpowiedzialność

Osoby, które pracują na czarno i źle wykonają swoją pracę lub zlecenie, także ponoszą odpowiedzialność za źle wykonaną usługę.

Decydujące znaczenie nie ma tutaj wystawienie rachunku, ale sam fakt wykonania pracy lub zlecenia. Stąd brak rachunku nie zwalnia wykonawcy z odpowiedzialności za swoją pracę bądź usługę.

Źle wykonane zlecenie jest zawsze podstawą dla odbiorcy usługi do dochodzenia swoich praw.
Przykładowo rzemieślnik bądź też budowlaniec, którzy nienależycie i z błędami wykonali swoją pracę, nie uciekną przed odpowiedzialnością za fuszerkę, jeśli nie wystawią rachunku.
Pracujący i świadczący usługi na czarno tak samo odpowiadają za jakość swojej pracy, jak osoby legalnie zarejestrowane.

Podstawa prawna:
BGH, Urteil vom 24. 4. 2008, Az. VII ZR 42/07 und 140/07