Pomysł na firmę

Samozatrudnienie można rozpocząć samemu w pojedynkę lub w grupie osób. W przypadku 1 osoby zakłada się jednoosobową firmę, natomiast w przypadku kilku osób zakłada się GbR, czyli spółkę cywilną. W przypadku spółki cywilnej wspólnicy działają pod wspólną nazwą, natomiast ze zobowiązań finansowych rozliczają się indywidualnie. Jest to bardzo dobre rozwiązanie dla brygady fachowców, którzy stanowiąc grupę oferują różne usługi świadczące o kompleksowości firmy.

Duże szanse powodzenia fachowcy z Polski mają w branży budowlanej i branżach pokrewnych do budowlanki, pracach montażowych, konstrukcyjnych, inżynieryjnych, opiece, medycynie i usługach IT.

W Niemczech rozwijają się dynamicznie firmy o następującym charakterze :

  • mała firma – jednoosobowa działalność. Charakteryzuje się między innymi małym kapitałem oraz bardzo często zatrudnia jedynie jedną osobę – właściciela. Zaletą małej firmy jest to, że przy jej otwieraniu nie trzeba posiadać dużego kapitału oraz nie bierze się odpowiedzialności za pracowników, gdyż zazwyczaj się ich nie zatrudnia.
  • przejęcie – istniej mnóstwo firm na rynku niemieckim, w których właścicielom ciężko jest znaleźć następcę, który by ją poprowadził. Zaletą jest to, że nie trzeba zaczynać od zera, tylko zająć się istniejącym już zakładem. Problemem wielu niemieckich firm jest brak kompetentnych potomków, którzy byliby w stanie dobrze poprowadzić interes rodziców.
  • inwestycja – zakup już istniejącej firmy. Odpowiednia możliwość dla osób posiadających już pieniądze, ale nie mających pomysłu na ich wykorzystanie. Poprzez zakup części kapitału firmy otrzymuje się prawo do spółki handlowej. Istotną i wręcz obowiązkową sprawą jest sprawdzenie przed zainwestowaniem wybranej firmy oraz jej sytuacji finansowej.
  • Spin-offs – wydzielenie z firmy komórki i stworzenie na jej bazie nowej firmy. Polega na odłączeniu części dużej, istniejącej już firmy, z której powstanie nowa, niezależna firma. Jednak na ogół pozostaje ścisły związek z firmą macierzystą. Działy, z których można utworzyć spin-off to np. dział badań naukowych instytutu bądź dużej firmy, jak również magazyny, dział wysyłkowy, dział konserwacji, przeglądu technicznego, montażu i marketingu. Tak naprawdę to bardzo często stosowany sposób na powrót z Niemiec do Polski – wprowadzenie dużej lub średniej niemieckiej firmy na rynek polski i prowadzenie jej polskiego oddziału.
  • Franchising – własny biznes pod cudzym szyldem. Wielu Niemców bojąc się ryzyka związanego z prowadzeniem firmy pracuje na własny rachunek, ale pod ochronnym parasolem korporacji. Jest to na tyle interesująca forma zarabiania pieniędzy, że ryzyko niepowodzenia działalności gospodarczej jest mniejsze. Kupując licencję Franchisingu znana marka ma w założeniu gwarantować większą liczbę klientów i zmniejszać istotnie ryzyko bankructwa.
  • Wirtualne Internet-start-ups – firma internetowa. Podstawą sprawą jest znajomość techniki i programów komputerowych. Wiele start-ups wykorzystuje własne technologie oraz programy software.
  • E-Buisness – internetowa sprzedaż produktów lub usług. Ważna jest inwestycja w technikę, czyli bardzo dobre łącze internetowe, dostępny dla wszystkich zainteresowanych adres E-Mail oraz marketing i reklama.