Podjęcie pracy

Pracownicy z Polski podejmują pracę w Niemczech głównie w 4 formach prawnych :

Festanstellung – jako pracownicy zatrudnieni na stałe bezpośrednio u niemieckiego pracodawcy

Arbeitnehmerüberlassung – jako pracownicy wypożyczeni (Leiharbeiter) przez prywatnego pośrednika pracy (Leihfirma) do pracy w zakładzie należącym do innego pracodawcy

Entsendung – jako pracownicy oddelegowani z polskiej firmy do pracy w Niemczech w ramach realizowanej umowy o dzieło

Gewerbe – podejmując samo-zatrudnienie na zasadzie jednoosobowej firmy

Każda z w/w form zatrudnienia inaczej jest regulowana przez przepisy prawne, aczkolwiek w trzech pierwszych formach zastosowanie ma wiele tych samych norm wynagradzania i prawa pracy.