Pakiet świadczeń

Rodzicom zarobkującym w Niemczech przysługuje wiele świadczeń pieniężnych na dzieci o charakterze socjalnym, o których wypłacenie warto złożyć wniosek.

Świadczenia socjalne na dzieci w Niemczech :

>Kindergeld – zasiłek rodzinny

>Kinderzuschlag – dodatek na dzieci

>Elterngeld – rodzicielskie

>Mutterschaftsgeld – zasiłek macierzyński

>Landeserziehungsgeld – zasiłek wychowawczy

>Betreuungsgeld – zasiłek opiekuńczy

 

Miesięczna kwota świadczenia wypłacana na 1 dziecko :

>Kindergeld od 184 Euro do 215 Euro

>Kinderzuschlag 140 Euro

>Elterngeld od 300 Euro do 1800 Euro

>Mutterschaftsgeld do 390 Euro

>Landeserziehungsgeld od 150 Euro do 300 Euro

>Betreuungsgeld od 100 Euro do 150 Euro