Opieka nad osobami starszymi wymaga TÜV

Ośrodki opieki oraz firmy oferujące usługi związane z opieką muszą poddać się ocenie jakości świadczonych usług. Uzyskanie oceny TÜV ma na celu ułatwić znalezienie właściwego opiekuna dla osób szukających opieki.

Medyczna Służba Kasy Chorych dokonuje oceny według 4 kryteriów:

  • opieka i zabezpieczenie medyczne
  • obejście z obłożnie chorymi
  • obsługa socjalna i organizacja dnia
  • mieszkanie, wyżywienie, gospodarstwo domowe i higiena

Ocena obejmuje skalę od 1 do 5, gdzie 1 oznacza bardzo dobrze, a 5 zastrzeżenia i braki.

Pierwsze oceny zostały już podsumowane. 70% badanych ośrodków i firm otrzymało oceny dobre lub bardzo dobre.

Źródło: Medyczna Służba Kasy Chorych